Welkom op mijn website.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in genealogie door mijn opa MULDER die mij een papier heeft nagelaten met daarop de gegevens
van zijn voorouders, ik heb toen besloten hiermee door te gaan en een eigen website te maken met de familie namen die direct
met mij te maken hebben.

De familie namen vermeld in deze site zijn:
FLEIJSMAN,  PIER,  VISSCHERS.
MULDER,  WILSING,  NONNEKENS,  VAN DUFFEL,  LELIEVELD.
STANEKE,  POULVIQUET.
THEUNS,  VINK.
VAN DER DOEF,  DRIESSEN,  BALM.

Gestreefd is naar een zo volledig mogelijke en een zo correct mogelijke vastlegging en vermelding van gegevens.
Sommige gegevens kunnen ontbreken omdat ik daar niet de beschikking over heb, of omdat deze niet beschikbaar
zijn vanwege privacy redenen.
Tevens kunnen er ook mogelijk fouten geslopen zijn in de registratie, daarvoor bijvoorbaat mijn excuses.
Indien u incorrecte gegevens tegenkomt dan verzoek ik u contact met mij op te nemen zodat ik deze
gegevens kan verbeteren.

 Op alle vakjes met deze kleur kan je klikken.       Onder de onderstreepte FAMILIE NAMEN zit de stamboom met die naam.

In doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) houden kerken vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw de dopen,
huwelijken, en begrafenissen binnen hun geloofsgemeenschappen bij.
Deze registers worden kerkboeken, dtb-registers of dtb-boeken genoemd.

Deze website is samengesteld door webmaster: Cor Fleijsman uit Lelystad.