De hele groep de laatste keer in burger.

Les verbanden aanleggen.

De slaapzaal, komt bekent voor (zeevaartschool), alleen grotere kasten.

De potkachel die alleen dichtbij genoeg warmte gaf.

Iedereen werd gefotograveerd voor zijn jeep waarin hij rijles heeft gehad.


Tijdens het lessen ook eens als patient op de jeep meerijden.