De witte auto is van bootsman Dijkstra - 1971.


Hieronder: het internaat in 2008, sloop of renovatie.Hieronder: enkele foto's van het internaat in 2011
toch renovatie voor appartementen.