Gemeente Vervoers Bedrijf Amsterdam.

(01-01-1970 t/m 01-07-1983).

HET GVB EN IK:

Ik heb van 31 maart 1970 tot 1 juli 1983 bij het GVB Amsterdam gewerkt in diverse functies.
Eerst als conducteur, daarna als trambestuurder en de laatste 6 jaar als kaartcontroleur (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar)
Op alle trams, afgebeeld op deze pagina, heb ik dienst gedaan en gereden.
Eerst heb ik instructie gehad op de 2 asser, later op de 3 asser en ander wagens.
Afroepdienst (reserve) gedaan bij het Centraal Station, tegenover het Victoria Hotel, op een 'Bloedneus' met bijwagen en daarop een conducteur.
Als trambestuurder eerst een tijd op Lijn 3 en daarna vast op Lijn 9 gereden.
Daarna dienst gedaan als controleur (BOA) bij de kaartcontrole.
Ook heb ik nog één jaar gewerkt op kantoor bij de technische-buitendienst, waarbij ik regelmatig in een dienstauto door de stad reed om ter plekke met een technische tekening de sporen, abri's en haltes te controleren.

TRAMBESTUURDER:

Een tram (uit mijn tijd) weegt ongeveer 30 ton en rijd op 6 tot 8 paar stalen wielen in twee evenwijdig lopende stalen gleuven.
Nu denken andere weggebruikers, vooral automobilisten, dat als je met een tram remt, je zo stilstaan, NIET DUS.
Daardoor heb ik enkele aanrijdingen gehad tussen tram en auto waarbij de auto het altijd verloor.
Een tram glijd bij het remmen bij normale stadssnelheid nog een heel stuk door voordat het stilstaat, dus als een automobilist denkt ik sla voor de tram nog even vlug voorlangs af en hij moet onverwachts toch nog remmen en tot stilstand komen, is het altijd raak en zit de auto in elkaar.
In de rapporten opgemaakt door het GVB stond dan altijd, TRAM in aanrijding met AUTO, alsof de tram kon uitwijken.
Zelf heb ik meegemaakt dat op een winterdag met sneeuw op de weg, ik in lijn-3 vanaf Zoutkeetsgracht richting Muiderpoort, bij een halte werd belaagd door een automobilist die verklaarde dat ik hem had aangereden.
Mijn tram in gleufjes en hij op vier wielen los op de weg.
Een passagier die had gezien wat er gebeurde, de auto was tegen de tram gegleden, gaf zich op als mijn getuige, na enige dagen kreeg ik een rapport van de aanrijding waarin stond dat ik schuld had aan deze aanrijding.
Later is dit recht getrokken toen bleek dat mijn getuige een rechter van het Ambtenaren gerecht was.
Ook heb ik eens schuld van een aanrijding gekregen waarbij een oudere dame uit mijn stilstaande tram bij de halte was gevallen bij het uitstappen en daarbij haar pols brak.
Zo krom ging het GVB met zijn personeel om.

BUITENGEWOON OPSPORINGS AMBTENAAR:

Het GVB heeft medewerkers die toezichthouden (BOA's) op de stations, die kaartcontroles uitvoeren en toezien op naleving van de huisregels.
Boa's vervullen een belangrijke rol in de handhaving van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit.
De BOA mag uw identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.
Zij worden door de organisatie of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.

Van tot 16 december 1976 tot 1 juli 1983 heb ik dit beroep mogen uitoefenen bij het GVB, wij controleerden in groepen van twee tot vijf man in burger om voor de uitoefening van onze taken niet herkenbaar te zijn, wel moesten wij ons daarbij identificeren met een legitimatiebewijs met pasfoto.
Dus een toezichthouder en een conducteur mogen naar uw identiteitsbewijs vragen.
De identificatieplicht betekent dat u zich in bepaalde situaties moet identificeren, o.a. bij het zwartrijden in het openbaar vervoer (vanaf 12 jaar).

Later (ik was toen al weg) werd de controle weer overgelaten aan conducteurs en werd het controleteam een bijstandsteam in uniform met het dragen van onderstaande insigne.
Dankzij dit insigne is het meteen duidelijk wanneer iemand bijzondere bevoegdheden heeft, ook heeft hij een legitimatiebewijs, inclusief pasfoto, waarop te zien is dat hij boa-bevoegd is.

WERKVOORBEREIDER:

Ik heb het laatste halfjaar bij de TECHNISCH BUITENDIENST gewerkt als werkvoorbereider.
Dit hield in dat ik op kantoor technisch tekeningen van abri's en spoorveranderingen mocht maken, dan wel aanpassen, en deze op locatie mocht controleren.
Dit hield in dat ik met de auto er op uit ging en ter plaatse kon bekijken of de abri's goed geplaatst waren en of de halteborden op juiste afstand van de stoeprand stonden, zodat deze niet met de bus of tram in aanraking konden komen.
Tevens bekijken of de witte tegels langs de rand bij de halteplaats aanwezig waren.
Eventuele correcties doorgeven aan de wegwerkers.
Ook had ik veel contact met aannemers die het werk moeten uitvoeren.
Leuk werk, maar helaas maar voor zes maanden.

HET GVB:

Het GVB verzorgt het openbaar vervoer binnen de gemeente Amsterdam.
Ook de buurgemeenten Ouder Amstel, Amstelveen en Diemen worden bediend.
Enkele lijnen gaan nog verder.
Zo is er ook een daglijn van en naar Landsmeer en doen wij Schiphol (in de gemeente Haarlemmermeer) aan.

Tramnet in 1970 Lijnenkaart Amsterdam Vestigingen GVB
(klik hier boven voor het meer foto's)

Het GVB is het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam.
Met de vier dochterbedrijven trambedrijf, sector veren, metrobedrijf en busbedrijf is het verantwoordelijk voor de exploitatie van tram, veren, metro en de meeste buslijnen in de stad.

KORTE GESCHIEDENIS HET GVB:

De voorgeschiedenis van het GVB begint in 1872, wanneer de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM) wordt opgericht.
De AOM was het eerste bedrijf dat openbaar vervoer in Amsterdam exploiteert, eerst per omnibus en later met de paardentram.
In 1900 neemt de gemeente Amsterdam de AOM over en hernoemt het Gemeentetram Amsterdam.
Er wordt meteen begonnen met elektrificatie van het lijnennet en na 1903 worden geen paardentrams meer ingezet voor de dagelijkse exploitatie.

2 asser 400 serie 2 asser copit 2 asser 400 serie
(boven) 2 Asser 400 serie instructiewagen (onder) de Bloedneus 3 asser.
(klik hier boven voor het meer foto's)
Bloedneus 900 serie Bloedneus 900 serie
(klik hier boven voor het meer foto's)

De Gemeentetram begon in 1922 met het inzetten van bussen.
De sterke groei van Amsterdam maakte een uitbreiding van het lijnennet noodzakelijk en wanneer het IJ of een spoorbaan de aanleg van een trambaan te moeilijk maakte werd voor een busverbinding gekozen.
De bussen naar Amsterdam-Noord maakten gebruik van de veerponten over het IJ en dat doen een aantal buslijnen nog steeds.

Amsterdam kende vroeger verschillende veerponten (over het Rokin en de Amstel bijvoorbeeld), maar de verbindingen over het IJ zijn de enige die nu nog in gebruik zijn.
De eerste veerverbinding over het IJ, naar het Tolhuis, werd in 1880 geopend.
In 1897 werd het beheer van de veren overgenomen door de gemeente Amsterdam.
In eerste instantie onder de naam Gemeentestoomponten en later als Gemeenteveren.

In 1943 werden de Gemeentetram en Gemeenteveren samengevoegd tot Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam.

Bolkop 500 serie Grijs Bolkop serie copit Bolkop 600 serie Geel
(boven) De Bolkop serie
(klik hier boven voor het meer foto's)

De eerste metroverbindingen, vanaf Gaasperplas en Holendrecht naar het Weesperplein, werden geopend in 1977.
Het traject tussen Weesperplein en Centraal Station was gereed in 1980. In 1982 werd de metrolijn naar Holendrecht doorgetrokken naar Gein.
De sneltram naar Amstelveen werd in gebruik genomen in 1990. De nieuwste sneltramverbinding, de Ringlijn, werd in mei 1997 geopend.

HISTORIE VAN HET GVB:

Op 1 januari 1900 werd het bedrijf officieel opgericht.
Een aantal particuliere bedrijven werd door de gemeente Amsterdam overgenomen en samengevoegd tot een gemeentelijk bedrijf.

Om de elektrificatie van het tramnet te bespoedigen en de arbeidsvoorwaarden van het toenmalig trampersoneel te verbeteren, nam de gemeente ook de Amsterdamse Omnibus Maatschappij over.
Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Gemeentetram.

In 1943 werden de Gemeenteveren en de Gemeentetram samengevoegd.
Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) werd de nieuwe naam.
Vanaf 2002 wordt de afkorting GVB als bedrijfsnaam gehanteerd.

MIJLPALEN VAN HET GVB:

1897  Op 1 januari varen de eerste Gemeenteveren.
1900  Op 1 januari wordt het bedrijf Gemeentetram opgericht.
Op 14 augustus rijdt de eerste elektrische tram.
1908  De eerste buslijn gaat rijden.
1941  Op 25 februari legt het trampersoneel het werk neer uit protest tegen de Duitse razzia's.
1943  De bedrijven Gemeentetram en Gemeenteveren worden samengevoegd tot het Gemeentevervoerbedrijf.
1916  De elektrificatie van het tramnet in Amsterdam is gereed.
1950  Het GVB ontvangt de 1000ste tram in haar geschiedenis
1966  De standaard stadsbus wordt ingevoerd.
1969  Het GVB introduceert een nachtbusnet met 8 lijnen.
1970 
Het huidige GVB vignet verschijnt voor het eerst.
De conducteurs verdwijnen van de tram en worden vervangen door automaten.
1977  De eerste metro's rijden, Weesperplein - Gaasperplas en Weesperplein - Holendrecht.
 
700 serie Geel 700 serie interieur 700 serie
700 serie copit 700 serie interieur

(klik hier boven voor het meer foto's)

1980  Het Nationaal Tarief, met strippenkaarten en sterabonnementen wordt geïntroduceerd.
1990  Sneltram 51 naar Amstelveen wordt in gebruik genomen.
1991  De conducteurs komen weer terug op de tram.
1994  Stadsmobiel (vervoer voor ouderen en gehandicapten) gaat van start.
1997  Op 1 juni wordt Ringlijn 50 geopend, de metroverbinding Isolatorweg/Gein.
2000  Het GVB viert haar 100 jarig jubileum.
2001  December, de eerste van 155 nieuwe Combino-trams gaat rijden.
2002  Oktober, het GVB wint de managementprijs voor het lijngebonden werken.
2003  Op 13 december wordt de eerste van drie Citaro brandstofcelbussen in de dienstregeling opgenomen.

bron foto's: Gegevens en foto's van www.amsterdamsetram.com en www.lijn14.com

 
Naar Boven
 

Home | School | Reunie | Kustvaart | Schepen | Leger | GVB | Links | Gastenboek |